GK Part -1

#1. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್.ನಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

#2. ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?

#3. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ FY2024 ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು 6.6% ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ?

#4. ಯಾವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ?

#5. ನಾಸಾ ತನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2' ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ?

#6. FICCI ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (FLO) ನ 40 ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು?

Finish

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top