Gk Today

ಪ್ರಚಲಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ – ಜನವರಿ, 2024

 

Results

#1. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ನೀಡಲಾಗಿದೆ.?

#2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

#3. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಾರ್ಸಿ (ಪರ್ಷಿಯನ್) ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ?

#4. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಪಘಾತದ ಮರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

#5. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

Finish

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top