GK Part 2

#1. ನವ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?

#2. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು?

#3. ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು?

#4. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ?

#5. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಂದರೆ ?

Finish

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top